Értelmi fogyatékosságok – Fogalmak tanítása sportfoglalkozással Fogalmak tanítása pszichomotoros tréninggel


A fogalmak hasonló vagy közös tulajdonságokkal rendelkező tárgyak, események, gondolatok és viselkedésformák osztályainak absztrakt reprezentációi. A fogalmak a világ valós tárgyainak és eseményeinek észlelt tulajdonságai, saját tapasztalatainkra épülnek. A konkrét fogalmak lehetnek pl. fizikai tulajdonságok, amelyeket az érzékszerveinkkel fogunk fel. A fogalomhoz kapcsolódó (megkülönböztető) tulajdonságok a fogalom struktúrájának részei. Például, a „keret” fogalomnak a megkülönböztető tulajdonsága az alakja. A video bemutatja, hogyan tanítják a nagy / kis tárgyak fogalmát pszichomotoros tréninggel. A tanár meghatározza a fogalom tulajdonságait, majd megkéri a tanulót, hogy ismerje fel a tanár által meghatározott fogalmat, utána vigye a megfelelő helyre. Így a tanulónak lehetősége van arra, hogy élvezetesebb módon, sportolás közben tanulja a fogalmakat.

Leave a Reply