Perceived School Support in inclusief onderwijs

Abstract Het doel van deze studie is om Perceived School Support Scale in Inclusive aan te passen Onderwijs (Ahmmed, 2013) naar het Turks. In het kader van het onderzoek, aangepast schaal werd toegepast op 221 leraren. In bevestigende factoranalyse wordt opgemerkt dat eendimensionaal model dat uit acht goed aangepaste items bestaat. Om te onderzoek de psychometrische eigenschappen van de schaal, interne consistentie, item en factoranalyse werd uitgevoerd. Resultaten van de interne consistentie-analyse van de schaal is .85 gevonden, bleek dat de vereiste snelheid werd bereikt met betrouwbaarheid van analyses. Originele single-factor structuur van PSSSIE (Perceived School Support Scale in ınclusive Education) was vastbesloten om te voldoen aan het Turkse voorbeeld in overeenstemming met de resultaten van het onderscheidend vermogen van de punten en de analyse van de bevestigende factor (x² = 97.57, sd = 20, RMSEA = .133, NFI = .92, NNFI = .91, CFI = .93, IFI = .93, SRMR = 066, GFI = .90) .In deze situatie, voor de Turkse steekproefgroep van de schaal wordt naar verwachting toegepast om te bepalen “Perceived School Support in İnclusive Onderwijs “niveaus van leraren in het onderwijsproces. Sleutelwoorden: inclusief onderwijs, validiteit, betrouwbaarheid Arslan, S. & Kılıç, Y. (2016). Perceived School Support in inclusief onderwijs. Erzincan University Journal of Education FacultyArchiveVolume 18, Issue 1. DOI = 10.17556 / jef.50307

Leave a Reply