Inclusief onderwijs op reguliere scholen in Griekenland

Kwaliteitsindicatoren voor speciaal onderwijs

ICT

De rechten van kinderen met speciale onderwijsbehoeften zijn uiteengezet in Wet 2817/2000 en worden gegarandeerd door presidentiële decreten en ministeriële wetten. Mensen met specifieke onderwijsbehoeften hebben het recht op gratis diagnose, evaluatie en onderwijs op basis van hun geïndividualiseerde onderwijsprogramma’s op basis van hun speciale behoeften. Alle noodzakelijke ondersteuning wordt geboden aan mensen met specifieke onderwijsbehoeften om hun toegang tot het hoger onderwijs te vergemakkelijken, evenals hun passende beroepsopleidings- en rehabilitatieprogramma’s. De Griekse staat heeft een systeem van diensten opgezet dat zodanig functioneert dat een succesvolle integratie wordt bereikt, teneinde te zorgen voor hoogwaardige voorzieningen voor speciaal onderwijs. De beschrijving van het systeem kan als volgt worden samengevat:

    • Gratis openbaar onderwijs voor alle studenten met SEN
    • Gratis diensten voor diagnose, beoordeling, begeleiding en faciliterende procedures, zoals Griekse gebarentolken, Braille-cursussen, enz.
    • Verstrekking van ondersteunende diensten voor reguliere instellingen
    • Lopende programma’s die vroege interventie ondersteunen
    • Nascholing voor leerkrachten, beoefenaars, onderwijskundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, enz.

https://prezi.com/pioelwqfqsft/inclusive-education-in-mainstream-schools-in-greece/

Leave a Reply