Het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën voor inclusief onderwijs in Griekenland

Het doel van deze paper is om een ​​methodologische benadering te presenteren voor het ontwerp en de ontwikkeling van toegankelijke educatieve materialen en software voor studenten met een handicap die gebruikmaken van ICT. Het ontwikkelde materiaal is volledig toegankelijk voor studenten met: een verstandelijke beperking, doofheid, blindheid, autisme, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en motorische handicaps. De inhoud is toegankelijk door het gebruik van alternatieve communicatiesystemen (pictogrammen, tekeningen, foto’s) en gemakkelijk te lezen teksten. Toegang is verzekerd door de integratie van de Griekse gebarentaal en braille via multimediabronnen.

Leave a Reply