HET BELANG VAN NIEUWE TECHNOLOGIE VOOR DE REVALIDATIE VAN HET KIND MET SPECIALE BEHOEFTEN

In de afgelopen jaren is de automatisering steeds sterker geworden en hebben we leerlingen met een ander teruggevorderd handicaps, om hen te helpen optimale omstandigheden te creëren voor wonen en werken. Hierin is gebleken zin, tal van computerprogramma’s gewijd aan mensen met een mentale, sensorische, motorische of andere handicap. Helaas zijn er maar weinig leraren die hebben gehoord van deze programma’s en, vooral, weten hoe ze te gebruiken in direct werk met de student in moeilijkheden. Op basis van deze feiten, beoogt het onderhavige artikel om de houding van leraren ten opzichte van computerpenetratie in het speciaal onderwijs te identificeren. Om dit doel te bereiken, we hebben een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, een deel van het Europese project veel breder, met behulp van een vragenlijst met meer dan 75 items over een steekproef van 185 studenten die zich voorbereiden op een toekomstige loopbaan in het onderwijs. Het onderzoek resultaten zijn uitermate interessant en bewijzen dat de meeste onderzoeksonderwerpen een positieve houding hebben tegenover de problematisch gebruik van NTIC in het speciaal onderwijs, aangezien het de geleerde en sociaal bevordert integratie van mensen met een handicap. Aan de andere kant, zeer weinig respondenten die hebben gehoord van verschillende computerprogramma’s voor leerlingen met SEN en nog minder zijn ze die ze in beton gebruiken situaties. Naar de mening van de auteurs, de opleiding van docenten en studenten in het gebruik van nieuwe technologie in het bijzonder opleiding of verwerving van de software voor therapie van verschillende soorten handicaps wordt erg noodzakelijk.

Leave a Reply