Conceptlessen met sociaal-drama

Concepten zijn een abstracte weergave van objecten, gebeurtenissen, ideeën en gedragscategorieën die vergelijkbare en / of gemeenschappelijke kenmerken hebben. De concepties zijn kenmerken die worden waargenomen door echte objecten en gebeurtenissen in de wereld op basis van onze ervaring. Concepten: fysische eigenschappen zijn gevoelig voor sensorische organen. Psychomotorische training van objecten en conceptonderwijs in het reguliere onderwijs. Door de kenmerken van de concepten door de leraar te definiëren, wordt de student gevraagd om het door de leraar bepaalde concept te herkennen en vervolgens naar de gewenste plaats te brengen.

Leave a Reply