Book creator

Deze App werkt zeer eenvoudig, zonder eerst urenlange instructies te geven.

Indien de leerlingen deze App zelfstandig kunnen hanteren, is het mogelijk om zowel individueel als met meerderen aan de slag te gaan.  Ook de combinatie van leerlingen en leerkracht kan perfect. Voor leerlingen met een beperking is het perfect mogelijk om samen te werken met een leerkracht.  Niet-praters kunnen op deze manier een reconstructie van een uitstap samen met de leerkracht maken, bijvoorbeeld aan de hand van foto’s.

https://app.bookcreator.com

Leave a Reply