Ένα Smartboard δωρίζεται στο σχολείο Éltes

Το πρωτοβάθμιο σχολείο του Éltes έλαβε ένα smartboard ως δωρεά από μια εταιρεία και έναν σύλλογο. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο επίδειξης και συμβάλλει στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. […]

Read more

Εφαρμογές smartphone για υποστήριξη φοιτητών με διαταραχή φάσματος αυτισμού

Το βιβλίο αυτό είναι ένας μεθοδολογικός οδηγός, μια συλλογή καλών πρακτικών. Ο πρωταρχικός στόχος του είναι να βοηθήσει τους δασκάλους στην πράξη, τους δασκάλους ειδικής εκπαίδευσης και τους γονείς που […]

Read more

Νέες τάσεις και θέματα που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες

Η εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική ένταξη είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές που παρέχουν στα άτομα με αναπηρίες την ευκαιρία να έχουν μια κανονική ζωή. Με τη σειρά της, η […]

Read more

Ο Ρόλος και η Κατάσταση της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδική Εκπαίδευση

Η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, αφού αφενός, βελτιώνει το επίπεδο εκπαίδευσης των σπουδαστών και, αφετέρου, συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών […]

Read more

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γενικά, το καθήκον και η ευθύνη είναι ένας σκοπός που διασφαλίζει τη μεταφορά των θεωρητικών γνώσεων που αποκτώνται σε αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές. Στο επάγγελμα του καθηγητή υπάρχουν τρεις τύποι δεξιοτήτων: […]

Read more

Επικοινωνία με τα σύμβολα – Widgit εφαρμογές και εργαλεία

Το βίντεο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με εφαρμογές και εργαλεία Widgit, για παράδειγμα οι φοιτητές με νοητική καθυστέρηση.

Read more

Οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ στις σχολικές δραστηριότητες για φοιτητές με κινητική, ομιλία, οπτική και ακοή: μια κριτική βιβλιογραφία

Παρά τη σημαντική ετερογένεια στις μελέτες, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται γενικά να υποστηρίζει ότι οι μαθητές με σωματικές αναπηρίες επωφελούνται από τη χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία, ανεξάρτητα από […]

Read more

Μεγέθυνση κειμένου με έξοδο φωνής

Στο βίντεο παρουσιάζεται η εργασία με ένα μεγεθυντικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από φωνητική έξοδο για άτομα με υπολειμματική όραση.

Read more
1 2 3 8