Ένα Smartboard δωρίζεται στο σχολείο Éltes

Το πρωτοβάθμιο σχολείο του Éltes έλαβε ένα smartboard ως δωρεά από μια εταιρεία και έναν σύλλογο. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο επίδειξης και συμβάλλει στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. […]

Read more

Εφαρμογές smartphone για υποστήριξη φοιτητών με διαταραχή φάσματος αυτισμού

Το βιβλίο αυτό είναι ένας μεθοδολογικός οδηγός, μια συλλογή καλών πρακτικών. Ο πρωταρχικός στόχος του είναι να βοηθήσει τους δασκάλους στην πράξη, τους δασκάλους ειδικής εκπαίδευσης και τους γονείς που […]

Read more

Σχολική Υποστήριξη στην Περιεκτική Εκπαίδευση

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να περιγράψει την κατάσταση στην Τουρκία αναφορικά με τη Στήριξη Σχολικής Εκπαίδευσης στην Περιεκτική Εκπαίδευση (Ahmmed, 2013). Στο πεδίο της έρευνας, εφαρμόστηκε προσαρμοσμένη κλίμακα σε […]

Read more

Επικοινωνία με τα σύμβολα – Widgit εφαρμογές και εργαλεία

Το βίντεο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με εφαρμογές και εργαλεία Widgit, για παράδειγμα οι φοιτητές με νοητική καθυστέρηση.

Read more

Εφαρμογές smartphone για υποστήριξη φοιτητών με διαταραχή φάσματος αυτισμού

Το βιβλίο αυτό είναι ένας μεθοδολογικός οδηγός, μια συλλογή καλών πρακτικών. Ο πρωταρχικός στόχος του είναι να βοηθήσει τους δασκάλους στην πράξη, τους δασκάλους ειδικής εκπαίδευσης και τους γονείς που […]

Read more

Χρήση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της μάθησης

Χρήση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της μάθησης. Παρουσίαση στο TELESEICT Intensive Programme June 30 – July 9 Sakarya, Turkey

Read more

Ένα Smartboard δωρίζεται στο σχολείο Éltes

Το πρωτοβάθμιο σχολείο του Éltes έλαβε ένα smartboard ως δωρεά από μια εταιρεία και έναν σύλλογο. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο επίδειξης και συμβάλλει στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. […]

Read more

Συνεργατική μάθηση μέσω του προγράμματος Minecraft

Το βίντεο παρουσιάζει μερικές από τις δυνατότητες του προγράμματος Minecraft στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με τη βοήθεια του προγράμματος, οι μαθητές με ΕΕΑ με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης […]

Read more

Το “Blogging” για μαθητές με ΕΕΑ

Μια αναφορά της ειδικής εκπαίδευσης για τη χρήση blogs και blogging στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γεφύρωση δυσκολιών γραφής και άλλων […]

Read more
1 2 3 6