Ένα Smartboard δωρίζεται στο σχολείο Éltes

Το πρωτοβάθμιο σχολείο του Éltes έλαβε ένα smartboard ως δωρεά από μια εταιρεία και έναν σύλλογο. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο επίδειξης και συμβάλλει στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. […]

Read more

La tortuga tati

Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της δυνατότητας διαφοροποίησης παρόμοιων εικόνων.

Read more

Τίποτα δεν είναι αδύνατον!

Ένα μοντέλο για να ακολουθήσετε επειδή απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο!

Read more

Επικοινωνία με τα σύμβολα – Widgit εφαρμογές και εργαλεία

Το βίντεο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με εφαρμογές και εργαλεία Widgit, για παράδειγμα οι φοιτητές με νοητική καθυστέρηση.

Read more

Ένα Smartboard δωρίζεται στο σχολείο Éltes

Το πρωτοβάθμιο σχολείο του Éltes έλαβε ένα smartboard ως δωρεά από μια εταιρεία και έναν σύλλογο. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο επίδειξης και συμβάλλει στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. […]

Read more

Το “Blogging” για μαθητές με ΕΕΑ

Μια αναφορά της ειδικής εκπαίδευσης για τη χρήση blogs και blogging στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γεφύρωση δυσκολιών γραφής και άλλων […]

Read more
1 2 3 4