Το σεμινάριο “Εργαλεία Google για ειδικές ανάγκες” που παρουσιάστηκε από τον Eric Curts.

Υπάρχουν πολλά δωρεάν εργαλεία, εφαρμογές, επεκτάσεις και λειτουργίες διαθέσιμα για προϊόντα Google για να βοηθήσουν μαθητές με ειδικές ανάγκες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μαθητές με προβλήματα οράσεως ή ακοής ή προκλήσεις με ανάγνωση, γραφή, οργάνωση και πολλά άλλα. Μάθετε ποια εργαλεία είναι διαθέσιμα και πώς να έχετε πρόσβαση και να τα χρησιμοποιήσετε με τους μαθητές.

Πόροι συνεδριών: http://tiny.cc/sparcc209

Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλα επερχόμενα διαδικτυακά σεμινάρια, δείτε: http://ti.apps.sparcc.org

Παρουσιαστής: Eric Curts – ericcurts@gmail.com – http: //www.ericcurts. com

Leave a Reply