Τελευταία στην … πισίνα: σκάφος και ομιλία. 

Αυτό το διασκεδαστικό “σκάφος” αναπτύχθηκε και διατέθηκε στη διάθεσή μας από την Advance Bionis Benelux. Η αφίσα πρέπει πρώτα να κατασκευαστεί από κοινού και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για μια ωραία συζήτηση σχετικά με την “πισίνα”.

Leave a Reply