Συσκευές ελέγχου για άμεση επιλογή

Τα πληκτρολόγια με διαφορετικά μεγέθη και προδιαγραφές είναι πλέον διαθέσιμα με διαφορετικές διατάξεις κλειδιών ή διαφορετικούς τύπους κλειδιών. “Τα πληκτρολόγια Writer μπορούν να είναι μεγαλύτερα από το κανονικό για να διευκολύνουν την επιλογή των διαφόρων πλήκτρων από άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον έλεγχο πρόσκαιρου ελέγχου ή άτομα με προβλήματα όρασης ή χαμηλότερες διαστάσεις για χρήστες με περιορισμένο εύρος κίνησης και έτσι δεν είναι σε θέση να προσεγγίσουν όλα τα πλήκτρα σε ένα τυποποιημένο πληκτρολόγιο. Ορισμένα πληκτρολόγια έχουν πιο εργονομική διάταξη κλειδιών για να μειωθεί ο κίνδυνος επαναλαμβανόμενων τραυματισμών. “

Leave a Reply