Ο καθένας είναι διαφορετικός – εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς που χρησιμοποιεί η τεχνολογία πληροφορικής

Η δημοσίευση εξετάζει ζητήματα ενσωμάτωσης εκπαιδευτικών και σχολείων, περιγράφει μερικές δυνατότητες χρήσης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και επικεντρώνεται στις δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows 10. Εκτός από την προσβασιμότητα στα Windows 10, εστιάζει στη νέα νομοθεσία στην Τσεχική Δημοκρατία που ορίζει τη συνεκπαίδευση στα σχολεία, τις δυνατότητες υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.

GAJZLEROVÁ, L. – NEUMAJER, O. – ROHLÍKOVÁ, L. Každý nás jiný. Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií. Microsoft.
Διατίθεται από: http://ondrej.neumajer.cz/wp-content/uploads/2016/08/inkluzivni-vzdelavani-s-ict.pdf. [cit. 29-08-2018]

Leave a Reply