Μια σωματική αναπηρία δεν αποτελεί εμπόδιο.

Βίντεο στο οποίο, παρά τη νεαρή τους ηλικία, τα παιδιά δείχνουν ότι οι αναπηρίες δεν αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.

Leave a Reply