Μεθοδολογία για βοηθήματα δυσλεξίας

Αυτή η μέθοδος έχει αναπτυχθεί για άτομα με δυσλεξία και για άτομα που καθοδηγούν, υποστηρίζουν ή γνωρίζουν άτομα με δυσλεξία στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι συσκευές μπορούν να παρέχουν σημαντική υποστήριξη σε άτομα με δυσλεξία, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η ανάπτυξη της μεθόδου αποτελεί σημαντική στήριξη γι ‘αυτό. Η μέθοδος εργασίας υποδεικνύει ποια είναι τα καθήκοντά σας, σε ποιο επίπεδο πρέπει να ξέρετε τι και τι μπορείτε να κάνετε και ποια βήματα πρέπει να λάβετε αν αργότερα αρχίσετε να εργάζεστε με βοηθήματα δυσλεξίας. Ο ιστότοπος σας υποστηρίζει να ακολουθείτε αυτά τα βήματα.

Leave a Reply