Λεξικό της φλαμανδικής νοηματικής γλώσσας

Μέχρι τώρα η Φλάνδρα δεν διέθετε λεξικό φλαμανδικής νοηματικής γλώσσας, ούτε σε βιβλίο ούτε στο διαδίκτυο. Από διάφορες οπτικές γωνίες, ωστόσο, υπήρχε μια σοβαρή ανάγκη αυτού του εργαλείου. Οι εκπαιδευτικοί των φλαμανδικών σχολών κωφών δεν μπορούν να συμβουλεύονται λεξικό όταν δεν ξέρουν πώς να μεταφράσουν μια συγκεκριμένη ολλανδική λέξη στη φλαμανδική νοηματική γλώσσα. Ούτε οι δάσκαλοι που εργάζονται σε σχολές διερμηνέων νοηματικής γλώσσας.
Το λεξικό είναι επίσης ιδιαίτερα απαραίτητο σε διάφορους οργανισμούς (π.χ. το Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties) που δημιούργησαν μαθήματα νοηματικής γλώσσας σε ολόκληρη τη Φλάνδρα και διάφορα Κέντρα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων της CVO (Centre voor Volwassenenonderwijs). Θα είναι πράγματι ενδιαφέρον για όλους όσους έρχονται σε επαφή με τη φλαμανδική νοηματική γλώσσα.

http://gebaren.ugent.be/information.php

Leave a Reply