Ευαισθητοποίηση προς την αναπηρία.

Αυτό το βίντεο παρουσιάζει συμπεριφορές και στάσεις απέναντι σε άτομα με αναπηρία. Ένα όραμα απαραίτητο για την κοινωνική ανάπτυξη.

Leave a Reply