Έκθεση σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες για παιδιά με αναπηρίες

Ενημερωτικό δελτίο για τις δημόσιες δαπάνες για παιδιά με αναπηρίες. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, τα θέματα των παιδιών με αναπηρίες γενικά λαμβάνουν λιγότερη προσοχή και δίνεται λιγότερη προτεραιότητα στον κρατικό προϋπολογισμό. Το σημαντικότερο, ακόμα και όταν διατίθενται χρήματα για το πρόγραμμα των παιδιών, ο κρατικός προϋπολογισμός κατανέμει πολύ λιγότερο από ό, τι προοριζόταν. Μέσα από αυτή την έκθεση, η Save the Children αποσκοπούσε στην ανάπτυξη ανάλυσης του προϋπολογισμού που υπογραμμίζει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στο σύστημα προϋπολογισμού και τις διαδικασίες που παρεμποδίζουν και στρεβλώνουν την ορθή εφαρμογή του σχεδίου προϋπολογισμού για τα παιδιά με αναπηρίες.

Leave a Reply