Power Point cvičení pro děti se zrakovým postižením

Power Point materiál vytvořený učiteli pro děti s těžkými deficity ve zrakovém vnímání.

Leave a Reply