Simpoziumi i Praktikave të Mira

E1 – Simpoziumi i Aktiviteteve të Praktikave të Mira

(Universiteti Szeged – Hungari)

20/02/2019

09:15 – 09:45 – Regjistrimi dhe Hapja

09:45 – 11:00 – Prezantimi i Produkteve të TELESEICT: Platforma – O1 dhe APP Android – O2

11:00 – 11:15 – Pushim për kafe

11:15 – 12:30 – Paraqitja e Produkteve të TELESEICT: APP IOS – O3 dhe APP WM 10 -O4

12:30 – 13:00 – Prezantimi i shoqatave / partnerëve të heshtur

13:00 – 14:00 – Dreka

14:00 – 15:30 – Diskutime me Partnerët Silent lidhur me TELESEICT

15:30 – 15:45 – Pushim për kafe

15:45 – 16:30 – Konkluzione dhe kujtesa e ardhshme

Leave a Reply