Naviterier – Navigim special për këmbësorët e verbër

Sistem navigimi i veçantë që ndihmon njerëzit e verbër që të përballen me situata të vështira të tilla si kapërcimi i një kryqëzimi të zënë, gjetja e rrugës më të mirë të ecjes ose ecja në trotuar.
Naviterier përshkruan një rrugë të ngjashme me një qenie njerëzore. Përveç kësaj, ai është e lidhur me linjën SONS Navigation Center, e cila gjithashtu do të ndihmojë në situatat më kritike. Naviterier mund të zëvendësojë navigimin ekzistues dhe aplikacionet për objektet e afërta, është më i saktë, më i sigurt dhe i përshtatur për njerëzit me shikim të dëmtuar.
Info më të detajuara: https://naviterier.cz/co-je-naviterier.php [cit. 29-08-2018]

Leave a Reply