Go Talk 20+

Go talk 20+ është një sistem komunikimi që lejon përdoruesit me vështirësi serioze në të folur që të komunikojnë me anë të të folures.

Leave a Reply