Copilul cu dizabilități în Albania – prevalența dizabilității, accesul la servicii și calitatea serviciilor

Din punct de vedere etic, în orice societate îngrijirea copiilor este principala responsabilitate a părinților și a societății în sine. În plus, punctele de vedere pragmatice sugerează că îngrijirea copiilor cu dizabilități crește șansele acestora de a fi mai pregătiți și participanți activi la viața economică a țării la atingerea maturității.Date exacte privind prevalența dizabilității la copii lipsesc nu numai în Albania, ci și în alte țări dezvoltate. Deși studiile indică faptul că aproximativ 85% dintre copiii cu dizabilități locuiesc în țări în curs de dezvoltare (OMS, 2011), verificarea acestor date devine o sarcină extraordinară, nu numai din cauza stigmatizării, ci și din cauza dezbaterilor asociate definiției handicapului în sine, instrumentele sale de identificare sau evaluarea handicapului. Acesta este motivul pentru care raportul mondial al UNICEF (2013) privește aceste date la nivel mondial privind handicapul ca fiind “în esență speculative”. Practica internațională a demonstrat că includerea în recensămintele naționale a unei serii de întrebări privind măsurarea dizabilității nu a fost istoric suficientă și nici comparabilă. În plus, studiile care implică persoane cheie din comunitate pentru a identifica copiii cu dizabilități au arătat că au subestimat prevalența, deci interviurile de la ușă la ușă efectuate de persoane instruite care interviedă părintele copilului rămân cea mai eficientă abordare .

În prezent, există date contradictorii privind prevalența dizabilității la copii și tinerii din Albania. Indiferent de necesitatea urgentă, nu s-a efectuat niciun studiu specific pentru a evalua amploarea prevalenței dizabilităților la copiii albanezi și serviciile disponibile pentru a-și susține nevoile. În plus, colectarea anterioară de date privind handicapul copiilor în Albania sa bazat pe modele care nu respectă cerințele Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD). Cu toate acestea, aceste date privind prevalența sunt considerate imperative, de asemenea, deoarece datele de încredere țin de planificarea și extinderea unor intervenții și sprijin mai eficiente atât în ​​ceea ce privește costurile, cât și timpul de intervenție.Țările care au ratificat Convenția UNCRPD, cum ar fi Albania, în temeiul articolului 31 al Convenției, sunt obligate să “se angajeze să colecteze informații adecvate, inclusiv date statistice și de cercetare, pentru a le permite să formuleze și să pună în aplicare politici pentru punerea în aplicare a prezentei convenții. “În plus, același articol al UNCRPD prevede că statul” va identifica și va aborda barierele cu care se confruntă persoanele cu handicap în exercitarea drepturilor lor “(ONU, 2006).

Prezentul studiu marchează primul studiu național privind prevalența dizabilității la copii și tineri din Albania. În ceea ce privește abordarea și concepția, metodologia și instrumentele de cercetare selectate, acest studiu reprezintă o nouă eră în acest domeniu. Mai mult, a fost conceput în conformitate cu cerințele UNCRPD privind colectarea datelor statistice pentru persoanele cu dizabilități.

În afară de prezentarea datelor statistice cantitative necesare, adunate prin percepția părinților, acest studiu oferă un tablou clar al situației cu serviciile pentru aceste grupuri de copii și tineri și familiile acestora.
Până în prezent, furnizarea de servicii pentru copii cu dizabilități și dificultăți în anumite domenii a fost, printre altele, semnificativ împiedicată din cauza lipsei unor astfel de date. Din acest motiv, rezultatele acestui studiu pot reprezenta un punct de referință pentru toți actorii pentru a facilita planificarea și îmbunătățirea serviciilor oferite copiilor cu risc de dezvoltare a unui handicap și copiilor cu dizabilități, deoarece aceste servicii se bazează, printre altele, pe date statistice exacte și complete.

http://teleseict.com/wp-content/uploads/2019/02/Child-Disability-in-Albania.pdf

Leave a Reply