Verslag over de overheidsuitgaven voor kinderen met een handicap

Factsheet over overheidsuitgaven voor kinderen met een handicap.
Ondanks grote inspanningen van maatschappelijke organisaties krijgen kinderaangelegenheden over het algemeen minder aandacht en krijgen ze minder prioriteit in de overheidsbegroting. Het belangrijkste is dat zelfs wanneer het geld dat is toegewezen aan het kinderprogramma wordt toegewezen, het overheidsbudget veel minder toewijst dan was bedoeld. Door middel van dit rapport was Save the Children van plan om een budgetanalyse uit te werken die de tekortkomingen aangeeft die in het budgetteringssysteem zijn geïdentificeerd en procedures die de correcte uitvoering van het budgetplan voor kinderen met een handicap belemmeren en verstoren.

Public expenditures for children with disabilities in Albania

Leave a Reply