Muziek en jonge dove kinderen met een CI

Dit leuke 15 pagina’s tellende boekje is een prachtig iets voor ouders en belegeleiders van jonge dove kinderen met een cochleair implantaat. Muzikale aktiviteiten dagen immers het leren uit door het stimuleren van: de communicatieve vaardigheden, de luistervaardigheden, de taalontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de fijne en de grove motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creativiteit. Door samen met muziek bezig te zijn, zal je kind zich ook meer aan je gaan hechten, wat de ouder-kindinteractie alleen maar ten goede kan komen.
In het boekje staan tal van activiteiten vermeld die ouders van jonge kinderen kunnen doen om de muzikale ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast bevat de bundel een muzikale puntenschaal om het muzikaal functioneren en evolueren van het jonge kind snel in kaart te brengen.

Medel, Music and Young children in dutch

Leave a Reply