Kwetsbare mensen en ICT in Portugal

De FCT heeft via de informatiemaatschappij-afdeling “Kwetsbare mensen & ICT in Portugal – de praktijk van meer dan 15 jaar” gepubliceerd. Een document dat schetst wat er al meer dan 15 jaar in Portugal en in de context van informatie en Communicatietechnologieën (ICT), voor groepen mensen die als kwetsbaar worden beschouwd, werd gedaan.

fct_vulnerablepeople_ict

Leave a Reply