De teksttelefoon als een krachtige technologie in het dagelijks leven van doven – een kwalitatief onderzoek

Teksttelefoontechnologie (TTY) wordt sinds 1964 gebruikt voor de communicatie tussen doven. Er is een gat in de wetenschappelijke kennis over de invloed die dit kan hebben gehad, vooral met betrekking tot effectieve participatie in de samenleving, evenals het gevoel van bekwaamheid, vertrouwen en collectieve zinvolheid. Het doel van deze paper is om eerst de verschillende aspecten van TTY te ontrafelen als een empowerment artefact; en ten tweede om de rol van TTY in hun leven te verkennen. Om een ​​kader te bieden voor de empirische analyse, de paper is gebaseerd op Empowerment Theory: persoonlijke controle, een proactieve benadering tot leven en een kritisch bewustzijn van iemands sociaal-politieke omgeving. Vierentwintig mensen van 16-64 met Zweedse gebarentaal (SSL) als hun eerste taal werd geïnterviewd. De bevindingen wijzen erop dat de introductie van de TTY was van groot belang voor het gevoel van eigenwaarde, gelijkheid en onafhankelijkheid. De bevindingen tonen aan dat gevoelens van empowerment nauw verbonden zijn met taalgebruik en contextueel gestuurd, en het is in de interactie tussen doof en horen dat dergelijke gevoelens ontstaan ​​(of niet). De resultaten geven het behoefte aan verder onderzoek naar het gebruik van andere interactiemiddelen door dove mensen met behulp van moderne technieken bijvoorbeeld in sociale digitale media en interactieve platforms.

 

 

 

Leave a Reply