Community-gebaseerde services voor kinderen met een handicap – Best Practices Analysis

De analyse van de beste werkwijzen bij de uitvoering van het project ‘Community Based Services for Children with Disabilities’ is opgesteld op verzoek van Save the Children in het kader van dit project. Het project “Community Based Services for Children with Disabilities” wordt ondersteund door The Margaret A. Cargill Philanthropies en werd door Save the Children voor een periode van drie jaar geïmplementeerd, in samenwerking met de lokale organisatie ‘Help the Life’ en in samenwerking met de gemeenten van Durres en Vlora.
Dit project heeft de oprichting mogelijk gemaakt van twee centra voor community-based services, die kwaliteitsdiensten bieden voor kinderen met een handicap.
Door de identificatie van de beste praktijken bij de implementatie van dit project, is het doel de replicatie van dergelijke praktijken door andere belanghebbenden, lokale overheidsinstellingen, lokale organisaties, andere maatschappelijke organisaties, lokale en buitenlandse donoren aan te moedigen. Naar verwachting zal deze analyse het verdere werk van Save the Children in het beschermen en verbeteren van het leven van kinderen met een handicap in Albanië dienen.
Uit de meest recente gegevens blijkt dat er een cijfer van 14 578 kinderen met een handicap is geïdentificeerd via de services en MCDLA. Het aantal kinderen met een handicap is zelfs nog groter, omdat om verschillende redenen veel van hen buiten de ondersteuningsregeling vallen.
7,8% van de kinderen met een handicap die een invaliditeitsuitkering ontvangen die rehabilitatiediensten ontvangt.
66% van de kinderen met een handicap woont in gezinnen met lage inkomens.
58% van de moeders en 33% van de vaders is werkloos.
55,0% van de ouders meldt dat de kosten van het verkrijgen van de service voor deze kinderen onbetaalbaar of absoluut onbetaalbaar voor hen zijn.
1 op de 3 kinderen met een handicap wordt gediscrimineerd in openbare diensten, zoals gezondheids- of sociale diensten.
Het klopt dat de afgelopen jaren veel positieve ontwikkelingen zijn opgetreden bij het voldoen aan het wettelijke en beleidskader voor personen met een handicap in Albanië. Maar dat is niet voldoende. Wat momenteel ontbreekt, is de betrokkenheid van lokale overheidsinstellingen, in de context van administratieve hervorming en decentralisatie van sociale diensten, in concrete acties en het aanpakken van geïdentificeerde uitdagingen en problemen op basis van positieve modellen en beste praktijken.

Best Practices Analysis for children with disabilities in Albania

Leave a Reply