ColorADD, kleur voor elk!

ColorADD is een unieke, universele, inclusieve en niet-discriminerende taal om kleuren te herkennen.
Geschat wordt dat 350 miljoen mensen (ongeveer 10% van de mannelijke bevolking wereldwijd)
Kleurenblind zijn!

http://www.coloradd.net/index.asp

Leave a Reply