Braille terminal spelling

In deze video wordt het werk met de Braille-terminal getoond, in het bijzonder het gebruik ervan voor de juiste spelling.

Leave a Reply