Το παιδί με λειτουργική πολυμορφία έχει υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Βίντεο σχετικά με την εκπληκτική προσαρμογή και την ακαδημαϊκή βελτίωση ενός παιδιού της Βενεζουέλας με μειωμένη λειτουργικότητα κινητήρα.

Leave a Reply