Τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Αλβανία – Νομοθετικό πλαίσιο και δημόσιες πολιτικές

Σύντομη περιγραφή του νομοθετικού πλαισίου και των δημόσιων υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες στην Αλβανία

Leave a Reply