Συντομογραφία εικόνας

Σε αυτό το βίντεο δίνονται παραδείγματα ασκήσεων όπου ο δάσκαλος καθοδηγεί και βοηθά τον μαθητή ώστε να μπορέσει να αντιστοιχήσει σωστά την εικόνα.

Leave a Reply