Πρόσθετες μονάδες τερματικού Braill 

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η εργασία με πρόσθετες μονάδες στο τερματικό Braill.

Leave a Reply