Παιχνίδι στο ραδιόφωνο: ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακοής

Χορεύοντας, χειρονομώντας και τραγουδώντας. Όποιος έρχεται σε επαφή με το Ραδιόφωνο είναι ενθουσιασμένος. “Το ραδιοφωνικό παιχνίδι είναι όχι μόνο μοναδικό αλλά και ένα νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση της ακοής των παιδιών μεταξύ της (αναπτυξιακής) ηλικίας 2,5 έως 8 ετών. Είναι επίσης μια διασκεδαστική διαδραστική μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες, όπως λογοθεραπευτές και δασκάλους και από γονείς.

Leave a Reply