Ο αντίκτυπος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: προκλήσεις και προοπτικές

Το άρθρο ανακτάται από: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5904762.pdf

Hernandez, R.M .. (2017). Impacto de las TIC και εκπαίδευση: Retos y Perspectivas. Propósitos y Representaciones, 5 (1), 325-347 http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.149

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τις κύριες προκλήσεις και παρέχει μια επισκόπηση του μέλλοντος των ΤΠΕ και της σύνδεσής τους με την εκπαίδευση. Ξεκινά με μια περιγραφή της λεγόμενης κοινωνίας της γνώσης και πώς η εξέλιξή της, ένας απόγονος της τεχνολογίας, περιλάμβανε διαφορετικούς τομείς, ανοίγοντας το δρόμο για την καινοτομία στην εκπαίδευση και την ώθηση στην παραγωγή νέων γνώσεων. Περιγράφει επίσης τη σημασία του κάθε εκπαιδευτικού παράγοντα (δάσκαλος-φοιτητής) και το ρόλο του στη μεταμόρφωση της διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης. Λέξεις κλειδιά. ΤΠΕ, εκπαίδευση, προκλήσεις, προοπτικές.

Ρόναλντ Μ. Χερνάντεζ Πανεπιστήμιο San Ignacio de Loyola (Perú)

Leave a Reply