Οι νέες τεχνολογίες στη συμπεριληπτική τάξη

Information and communication technology (ICT) for inclusion

Μια καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής (Τμήμα Παιδαγωγικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) παρουσιάζει την τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) για άτομα που έχουν ανάγκη την ένταξη και τη συμπερίληψη. Σημαντικές προσπάθειες για την πρόσβαση και την εφαρμογή των ΤΠΕ ως δικαίωμα γίνονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πιο συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Ομιλίας και Προσβασιμότητας και Μονάδα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρίες.

Leave a Reply