Κοινοτικές υπηρεσίες για παιδιά με αναπηρίες – Ανάλυση βέλτιστων πρακτικών

Η ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες με βάση την κοινότητα για παιδιά με αναπηρίες» έχει καταρτιστεί κατόπιν αιτήματος της Save the Children στο πλαίσιο αυτού του έργου. Το πρόγραμμα «Υπηρεσίες με βάση την κοινότητα για παιδιά με αναπηρίες» υποστηρίζεται από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις The Margaret A. Cargill και υλοποιήθηκε από την Save the Children για μια περίοδο τριών ετών, σε συνεργασία με τον τοπικό οργανισμό «Βοηθήστε τη ζωή» και σε συνεργασία με τους δήμους Durres και Vlora.
Το έργο αυτό επέτρεψε τη δημιουργία δύο κέντρων για κοινοτικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες για τα παιδιά με αναπηρίες.
Μέσω του εντοπισμού των βέλτιστων πρακτικών στην υλοποίηση αυτού του έργου, ο στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η αναπαραγωγή τέτοιων πρακτικών από άλλους ενδιαφερόμενους, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικούς οργανισμούς, άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τοπικούς και ξένους χορηγούς. Η ανάλυση αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει το περαιτέρω έργο της Save the Children στην προστασία και βελτίωση της ζωής των παιδιών με αναπηρίες στην Αλβανία.
Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει αριθμός 14 578 παιδιών με αναπηρίες που προσδιορίζονται μέσω των υπηρεσιών και του MCDLA. Ο αριθμός των παιδιών με αναπηρίες είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς έχει σημειωθεί ότι πολλοί από αυτούς βρίσκονται εκτός του υποστηρικτικού συστήματος για διάφορους λόγους.
Το 7,8% των παιδιών με αναπηρίες που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας που λαμβάνουν υπηρεσίες αποκατάστασης.
Το 66% των παιδιών με αναπηρίες ζει σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.
Το 58% των μητέρων και το 33% των πατέρων είναι άνεργοι.
Το 55,0% των γονέων αναφέρει ότι το κόστος απόκτησης της υπηρεσίας γι ‘αυτά τα παιδιά είναι απρόσιτο ή εντελώς απίθανο για αυτούς.
1 στα 3 παιδιά με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζει διακρίσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες υγείας ή οι κοινωνικές υπηρεσίες.
Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν πολλές θετικές εξελίξεις όσον αφορά την τήρηση του νομικού και πολιτικού πλαισίου για τα άτομα με αναπηρίες στην Αλβανία. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Αυτό που λείπει σήμερα είναι η δέσμευση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης και της αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών, σε συγκεκριμένες δράσεις και η αντιμετώπιση προκλήσεων και προβλημάτων που εντοπίζονται βάσει θετικών μοντέλων και βέλτιστων πρακτικών.

Leave a Reply