Η πρακτική της ανάγνωσης στα άτομα με κινητική αναπηρία.

Σύντομη εμπειρία που παρουσιάστηκε στο 1ο συνέδριο τεχνικών ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και εκμάθησης (Ensenada, ΗΠΑ).

Leave a Reply