Εφαρμογή: «Πίνακας ήχου»

Με αυτήν την εφαρμογή μπορείτε γρήγορα να επικοινωνήσετε με ένα picto. Η δύναμη αυτής της εφαρμογής έγκειται στο γεγονός ότι μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες / εικόνες καθώς και ήχο.

Leave a Reply