Ευρωπαϊκός νόμος περί προσβασιμότητας 

Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέθεσαν τροπολογίες σχετικά με την πρόταση του ευρωπαϊκού νόμου για την προσβασιμότητα. Έχουμε προωθήσει έντονα τις πέντε προτεραιότητές μας να αντικατοπτριστούν σε αυτές τις τροπολογίες και όλες οι τροπολογίες που προτείναμε πράγματι κατατέθηκαν. Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βουλευτές) θα ψηφίσουν για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του νόμου για την προσβασιμότητα. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή στη μάχη μας για έναν ισχυρό νόμο για την προσβασιμότητα. Καλούμε τους ευρωβουλευτές να ακούσουν τις φωνές μας και να υποστηρίξουν τις προτεραιότητές μας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο νόμος για την προσβασιμότητα θα μπορούσε να κάνει πραγματική διαφορά στη ζωή όλων των ανθρώπων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 80 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία και 150 εκατομμυρίων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Leave a Reply