Επικοινωνία με σύμβολα Διαδραστική οθόνη αφής

Το βίντεο δείχνει πώς να εργάζεστε με σύμβολα σε μια διαδραστική οθόνη αφής,
για παράδειγμα με φοιτητές με νοητική καθυστέρηση.

Leave a Reply