Εισαγωγή για τη Μπράιγ

Σε αυτό το βίντεο, εμφανίζεται η εργασία με τερματικό Braille. Παρουσιάζονται εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με αυτήν την βοήθεια που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές για τυφλούς χρήστες.

Leave a Reply